Poslovna priložnost

Naša zgodba

Zgodbo CST sva začela iz čiste nuje pomagati najini hčerki do zdravja. Po ponavljajočih prehladih v prvem letu uvajanja v vrtec – ki so se razvili v bronhitis ter odvisnost od antibiotikov in ventulina – sva obupano iskala zdravju bolj prijazne rešitve. Takšne, ki ne bodo zgolj zatrle simptome. 

Takrat sva se po spletu srečnega naključja seznanila s solno terapijo. Rezultati so bili izjemni, kar naju je spodbudilo, da sva z željo, da to popolnoma naravno in klinično dokazano komplementarno terapijo spozna čim več ljudi, ustanovila Center Solne Terapije. Zdravstvena izobrazba in delo v zdravstvu je pomembno pripomoglo k temu, da sva zgodbo Centra solne terapije poglobila in jo postavila po najvišjih standardih stroke. Veseli naju, da prednosti in učinke solne terapije priznavajo in vse bolj priporočajo tudi pediatri. 

Vsak dan znova in z vsakim obiskovalcem Centra solne terapije, ki mu pomagamo pri blaženju težav ne samo z dihali, ampak tudi na koži – pa naj bodo to malčki ali odrasli, naju utrjuje v prepričanju, da delava prave, dobre stvari.

Naš Center Solne Terapije in metodo dela smo v skoraj desetletju res dodelali in pripeljali do ravni, ko je pripravljena, da jo širimo in na ta način omogočimo dostop do te terapije širšemu krogu ljudi. Oblikovali smo jo po franšiznem poslovnem modelu in vabimo vas, da se nam pridružite v našem poslanstvu: našim strankam pomagamo pri higieni in negi dihal in kože ter tako prispevamo k boljši kakovosti življenja.

Če ste se pripravljeni posvetiti izpolnjevanju poslanstva, se sprehodite skozi opis v nadaljevanju ter nas pokličite.

Sara & Rok, ustanovitelja CST in strastna zagovornika zdravilnih učinkov in prihodnosti solne terapije

Center Solne Terapije je vodilna znamka na področju solne terapije v Evropi.

Sinonim za najvišje standarde in inovacije. Središče stroke. Center predanih strokovnjakov. Prostor zaupanja.

Produkt

Solne terapije pomagajo ne samo pri težavah z respiratornim sistemom, temveč tudi na pri alergijskih boleznih in spremembah na koži. V našem znaku CST smo zato prikazali 2 »organa«: pljuča in kožo. 

 

Pljuča

TEŽAVE: Pogosti prehladi in težave pri dihanju -> Očiščena pljuča, lažje dihanje, izboljšano splošno stanje respiratornega sistema, izboljšana imunost.

Koža

TEŽAVE: Alergijske bolezni in spremembe na koži -> Umiritev ali odprava alergijskih stanj na koži.

Zakaj Center Solne Terapije?

Smo center predanih ljudi, ki smo se posvetili najvišjim strokovnim standardom na področju solne terapije. Skupaj s franšiznimi strokovnjaki smo dodelali procese in oblikovali model, ki je garancija za uspeh.

V čem je CST poseben?

1. Učinkovita in personalizirana CST metoda

Poglobljen pristop, ki poteka v 3 fazah: (1) ČIŠČENJE, (2) REGENERACIJA in (3) VZDRŽEVANJE. Od začetnega oziroma uvodnega posveta, preko vmesnih kontrolnih do dolgoročnejšega spremljanja oziroma vzdrževanja stanja. Vsak korak smo natančno razdelali v obliki učinkovitih procesov.

2. Zagotavljamo standarde varnosti in higiene, ki so nad povprečjem panoge

Premišljen design prostora, ki zagotavlja maksimalno varnost za stranke, in najvišji standardi higiene, s čemer zmanjšamo možnost prenosa virusov ali bakterij.

3. Smo center = strokovnjaki solne terapije

Sinonim za ekspertizo, inovacije ter personalizirana & targetirana solna terapija. K našim storitvam ne dodajamo wellness ali lepotnih storitev. Za to so drugi strokovnjaki. Mi se posvečamo temu, kjer smo res strokovnjaki – to je solna terapija.

Ključne značilnosti in vrednost franšize CST:

4. Je preprosta

Zavestno smo se odločili, da se bomo osredotočili na eno storitev – to je solna terapija – in postali v tem najboljši. Produkt je relativno enostaven, seveda pa zahteva znanje, ki je ključno za zaupanje. V okviru CST Akademije pridobite vso potrebno znanje na ključ. Vsa potrebna znanja smo strnili v franšiznem operativnem priročniku za haloterapevte.

5. Je preverjena

Imamo že dve uspešno delujoči lokacij in desetletje izkušenj. Franšiza CST poveča vaše možnosti za poslovni uspeh, ker ste del uspešne ekipe ter preizkušenega poslovnega modela. Na konkurenčnem trgu solnih sob ste tako bolje zaščiteni pred neposredno konkurenco na vašem območju. Temelji sistema so natančno razdelani procesi in visoka kakovost storitve, higiena in varnost – kar je izjemno pomembno za zaupanje strank.

6. Vse na ključ

Vse potrebno dobite na ključ. Od pomoči pri iskanju ustreznega prostora, dobavi in celotni opremi solnih sob (vključno z medicinsko napravo halogenator, ki je certificiran po najvišjih standardih), izobraževanju in usposabljanjih haloterapevtov, do podpore pri poslovanju. Delate samostojno, vendar niste sami.

Kaj vključuje franšiza CST?

Franšizna pristopnina

Priprava opreme in lokacije

Trening - CST akademija

Marketing & produktni razvoj

Stalna podpora

CENTER SOLNE TERAPIJE

Pogosta vprašanja

Zdravstveno-medicinska izobrazba je dobrodošla, ni pa pogoj -> zagotavljamo poglobljeno usposabljanje za haloterapijo (naša lastna CST AKADEMIJA). Zaželena je dinamična osebnost z zdravim pogledom na svet, strastjo za učenje in pomoč ljudem, ob tem pa dobrodošlo dobro poznavanje lokalnega trga in tržnih priložnosti.

Čas trajanja licence za franšizo je 7 let, z možnostjo podaljšanja.

CST nudi poglobljeno in celostno izobraževanje in usposabljanje – tako za vodjo CST centra kot za haloterapevta. Usposabljanje poteka na eni od CST lastnih lokacij (Ljubljana). Hkrati vam nudimo vso podporo pri opremi vaše lokacije (osnovno pohištvo – design), seveda pa v celoti prevzamemo opremo solnih sob (vključno z medicinsko napravo halogenator, ki je certificiran po najvišjih standardov), in zagonu poslovanja (poslovodenje in marketing).

Da. Naša ekipa vas bo vodila čez celoten postopek priprave in zagona vaše lokacije ter vam na voljo tudi v času vašega rednega poslovanja. Poleg tega ostanemo redno v kontaktu za uvajanje novosti – kot Center Solne Terapije ves čas spremljamo trende in novosti, tako v samih tretmajih kot v tehnologijah. Hkrati ste vključeni v marketinško mrežo CST centrov.

Z veseljem vam razložimo podrobnosti investicije in – ključno – kdaj se vam bo investicija povrnila (kakšne prihodke lahko pričakujete). Stroški (razen franšizne pristopnine in storitev – ki je enkratna in fiksna) so odvisni od specifičnosti konkretne lokacije (koliko morate vložiti v renovacijo oziroma samo opremo lokacije). Cena opreme solne sobe je fiksna in vam jo z veseljem podelimo.

Franšizing je sistem trženja blaga oziroma storitev, ki temelji na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in samostojnimi podjetji: franšizorjem (franšizodajalec) in posameznimi franšiziji (franšizojemalci). Pri franšizingu franšizodajalec prodaja uspešen, dodelan in preverjen poslovni model, ki ga je predhodno razvil in v praksi preizkusil. Franšizij tako vstopa v že preverjen in s tem manj tvegan poslovni model, kjer skupaj s priznano blagovno znamko prejme tudi vso znanje in izkušnje franšizodajalca. Za to franšizij plača pristopnino (franšizna licenca).

Franšizor daje posameznim franšizijem pravico, obenem pa jim nalaga dolžnost, da poslujejo v skladu s franšizorjevim konceptom. Ta pravica in dolžnost pooblašča vsakega franšizija − in ga hkrati zavezuje − da uporablja franšizorjevo ime in blagovno znamko, know-how in druge pravice, ki izhajajo iz franšizne pogodbe. Franšizor pa jim pri tem zagotavlja stalno poslovno pomoč, na način in za čas, kot ju določa franšizna pogodba, ki sta jo s tem namenom sklenila franšizor in franšizij.

Franšizor se obvezuje, da bo franšiziju dajal stalno podporo in da bo še naprej razvijal franšizni sistem in potrebno podporo franšiziju, kupec franšize pa se obvezuje, da bo ustrezno izvajal celoten koncept sistema in tudi prepoznal svojo odgovornost za celotni sistem. Uspeh franšizija je tudi uspeh franšizorja. Samo v primeru, če bo franšizij uspešen, bo poslovanje dobičkonosno in uspešno tudi za franšizorja. CST je član Sekcije slovenskih franšiznih družb, s čemer zagotavlja kredibilnost franšiznega poslovnega modela in daje jamstvo partnerjem o etičnem načinu poslovanja.